Geoportal del Patrimoni Cultural

Cerqueu als documents

Què podeu cercar?

La cerca de contingut permet cercar articles de la categoria seleccionada que continguin les paraules introduïdes al camp de cerca.

Geoserveis

Accés a la cartografia del Departament a través de serveis WMS

Què és un servei web?

Un servei web és una col·leccio de protocols i estàndards que serveix per a intercanviar dades entre aplicacions, sense necessitat de descarregar-ne cap en local. Per tal de portar-ho  a terme s’utilitza el llenguatge XML. 

L’XML (Extensible Markup Language) és un llenguatge creat pel World Wide Web Consortium, que s’ha convertit en un estàndard per a l’intercanvi d’informació estructurada entre diferents plataformes.  Està pensat per a poder estructurar grans documents i dóna suport a bases de dades. Permet compartir informació d’una manera segura, fiable i fàcil. 

 

Què és un GeoServei?

És un servei web que permet intercanviar informació geogràfica. Per a la realització i ús dels GeoServeis s’utilitzen llenguatges específics i protocols estàndards creats per l’Open Geo Spatial Consortiun. 

 

Catàleg de Serveis Web Geogràfics

En el catàleg de serveis de l’IDEC (Infraestructura de Dades Espacials de Catalalunya) pots trobar una llista de Serveis Web Geogràfics molt més extensa de diferents organismes (diputacions, consells comarcals, municipis, etc).

 

Què és Open Geo Spatial Consortium

http://www.geoportal.cat/geoportal/cat/geoserveis/ogc/index.jsp

 

Especificacions Open Gis

http://www.geoportal.cat/geoportal/cat/geoserveis/standards/index.jsp

 

Directiva Inspire

http://www.geoportal.cat/geoportal/cat/geoserveis/inspire/index.jsp